NOAH - For dyrs rettigheter

NOAH er organisasjonen som alltid fremmer dyrenes sak, og som ikke er fornøyd med kompromisser på deres bekostning. Vi ser at dyr ønsker å leve; derfor skal de ikke drepes. Vi ser at dyr ønsker å utfolde seg; derfor har de krav på frihet. Vi ser at dyr søker livsglede; derfor har de krav på mulighetene som ligger i deres natur. Dyr er ikke til for at mennesker skal utnytte dem. De er skapt for å leve sine egne liv. Derfor arbeider NOAH mot all utnytting av dyr.

Fra idé til handling
NOAH startet i 1989 av en gruppe aktivister med erfaring fra nasjonalt og internasjonalt miljø- og dyrerettighetsarbeid. I dag har NOAH over 2000 medlemmer og aktive støttespillere som engasjert fremmer NOAHs budskap om respekt for dyrs liv. Det finnes lokalavdelinger i de fleste store norske byer, i tillegg til arbeidsenheter og kampanjegrupper som binder sammen NOAH-aktive over hele landet, koordinert av administrasjon og styre. NOAHs aktivitet er basert på frivillig og idealistisk engasjement, profesjonelt og grundig arbeid – og ikke minst et solid og gjennomtenkt fundament i dyrerettighetsideologien.

Les mer om NOAH >>>