Dyrevern Ung

Dyrevern Ung ble opprettet på initiativ fra Dyrevernalliansen. Organisasjonens mål er å bidra til at barn, ungdom og studenter erverver kunnskap om og interesse for dyrs evner og behov, og forståelse om hvordan de selv kan bidra til å bedre dyrs velferd og forhindre dårlig velferd hos dyr.

 

Høsten 2007 fikk alle barneskolene i Norge tilsendt filmen "La oss spørre dyrene" fra Dyrevern Ung. Filmen viser hvordan vanlige gårdsdyr lever, og hvilke evner de har. Dyrevelferd ble tatt inn i læreplanen for grunnskolen i 2005 etter initiativ fra Dyrevernalliansen. Alle barn mellom åtte og ti år skal nå kunne fortelle om dyr og hva god dyrevelferd er. Filmen "La oss spørre dyrene" oppfyller pensumkravene, og begeistrer både barn og lærere!

 

Les mer på www.dyrevern-ung.no.