Årets Dyrevenn 2007: Turid Rugaas!

Prisen Årets Dyrevenn går i 2007 til hundetreneren Turid Rugaas. Hun har arbeidet med hunder på heltid siden 1984 og driver Hagan Hundeskole som utdanner hundetrenere. Hun er Norges mest anerkjente hundetrener internasjonalt. Turid er en dyktig foredrags- og kursholder og har hele verden som sitt arbeidsområde. Hun bruker aldri tvang, vold eller straff mot hundene, og oppnår imponerende resultater. Turid har også skrevet flere bøker. I boken om de dempende signalene har hun kartlagt hunders kroppsspråk. Hun har vært en pioner på dette området på verdensbasis, og disse observasjonene har bidratt til en bedre forståelse mellom hunder og mennesker. Boken er oversatt til en rekke språk og er en bestselger internasjonalt. Gjennom sitt engasjement, arbeid og omsorg for dyr har hun gjennom mange år hjulpet tusenvis av hunder over hele verden til et bedre liv.

Turid Rugaas startet som så mange andre med å trene sin egen hund. Hun konkurrerte i både brukshundarbeid og lydighet i tillegg til at hun blant annet drev med redningshundarbeid. Hun har alltid trent allsidig fordi hun bestandig har tilpasset øvelsene til den enkelte hunden.  Siden tok hun instruktørkurs og arbeidet i flere år som instruktør for hundeklubber, en dyreklinikk og senere i egen regi. Hun var også med i det første kullet med agilitydommere som ble uteksaminert. Hun gjennomførte deretter en ettårig instruktørutdannelse.

Under denne utdannelsen startet Turid to prosjekter. Det ene prosjektet hadde som målsetting å finne frem til bedre metoder for å lære hunder ulike ferdigheter. Datidens metoder var ofte basert på straff og undertrykkelse av hunden, mens Turid søkte treningsmetoder som baserte seg på en gjensidig respekt og et samspill med hunden. Fremdeles er dette et av hennes yndlingsprosjekter: Å utvikle stadig enklere, mer lettfattelig og hundevennlige metoder for alle slags øvelser. På denne måten lærer hundene fortere og dette resulterer i at folk får til det de vil med hundene sine. Slik får både menneskene og hundene det morsommere sammen! Turid får ofte positive tilbakemeldinger fra andre hundetrenere hun jobber sammen med. Disse roser hennes metoder og peker ofte på hvor enkelt og tidsbesparende mange øvelser kan gjøres. Hennes andre prosjekt som startet omtrent samtidig hadde til hensikt å kartlegge en viktig del av hundenes kroppsspråk, noe hun kalte de dempende signalene. Resultatet ble en lysbildeserie med foredrag og en video. På en stor konferanse i Canada presenterte hun resultatene sine. Dette var nye og revolusjonerende oppdagelser og førte til at Turid over natten ble en anerkjent hundetrener over hele verden. De internasjonale oppdragene strømmet på. Nå holder Turid foredrag, kurs og utdanner hundetrenere over hele verden.

Et svært viktig arbeid som Turid bruker mye av tiden sin på er utdannelsen av hundetrenere. Utdannelsen er svært populær og hun arrangerer hundetrenerskoler mange steder i Europa – blant annet i Norden, Tyskland, Italia, Sveits, Østerrike og Spania. Elevene nyter godt av det solide nettverket Turid har i det internasjonale hundemiljøet. De får invitasjoner til kurs og konferanser, ny oppdatert kunnskap og besøk av utenlandske trenere. Gjennom denne utdannelsen fremmer hun etiske holdninger til hundehold, skaper forståelse for hvorfor det oppstår problemer i forholdet mellom hunder og mennesker og øker deltagernes forståelse for hunders atferd. Opplæringen av hundene tar avstand fra all bruk av straff og tvang.

Etter endt utdannelse er det mange av elevene hennes som starter opp egen bedrift som for eksempel hundeskole eller på annen måte velger et arbeid med hunder. På denne måten sprer hun sine kunnskaper og ferdigheter slik at de kan komme flest mulig hunder til gode. I forbindelse med sine mange utenlandsbesøk innførte hun klikkertrening i Skandinavia tidlig på 1990-tallet og noen år senere introduserte hun Freestyle. I dag er disse treningsformene svært populære og godt kjent blant de fleste som trener hunder i Norge. I tillegg har Turid vært en pådriver og støtteperson i dyrevernsarbeid generelt både i Norge og internasjonalt. Hun har sittet i Dyrevernsnemnda i flere år og ledet Dyrebeskyttelsens arbeid i Buskerud gjennom 10 år.

Turid Rugaas har skrevet 3 bøker om hunder. Disse handler om temaer hun brenner spesielt sterkt for og som på ulike måter handler om hundetrening og hundenes språk:

Bøkene hennes er oversatt til flere språk og Turid har også sørget for at flere utenlandske hundebøker har blitt oversatt til norsk. For tiden ligger hennes bok om dempende signaler som nummer 1 over solgte hundebøker i USA og hennes bok om båndtrening ligger som nummer 4! Turid har blitt kjent for sine bøker fordi de er lettfattelige og lærerike. Mange hunder og hundeeiere har fått det bedre på grunn av hennes forfatterskap.  Den siste boken hennes om bjeffing er gitt ut på eget forlag: Huldra Forlag. Også her har hun et mål om å hjelpe dyr, ved å gi ut bøker og DVD-er som kan være til nytte og glede for dyreinteresserte mennesker. Intensjonen er å spre kunnskap, forståelse og respekt for dyr, dyrs velferd og behov.

Turid har også gitt ut en dvd med dempende signaler som tema. Denne var en av de mest solgte hundefilmene i USA i 2001. Gjennom de siste to årene har et italiensk filmteam fulgt Turid over store deler av verden. Resultatet er en serie med dvd-filmer med ulike temaer knyttet til trening av hunder og hunders atferd. Den første av filmene i denne serien slippes nå i nærmeste fremtid, og omhandler temaet å gå tur med hunder.

Prisen Årets Dyrevenn 2007 går altså til en dame som gjennom hele sitt liv har holdt på med dyr. Hun har vært en pioner på verdensbasis både i forståelsen av hunder og treningsmetoder. Disse kunnskapene har hun spredd til tusenvis av mennesker over hele verden. De positive ringvirkningene for hundene er store. Det hadde vært spennende å vite hvor mange hundretusen hunder som har fått bedret sin livskvalitet på grunn av hennes arbeid. Det er med stor glede og respekt vi utnevner Turid Rugaas til Årets Dyrevenn 2007!

Årets Dyrevenn 2007 får en personlig gave. I tillegg får vinneren en gavesjekk på 10.000 kr som skal gis videre til et selvvalgt prosjekt innen dyrevelferd. Turid Rugaas har valgt å gi prispengene til prosjektet ”Solplassen”. Dette er et hjem for gamle hunder som ingen vil ha, men som får lov til å leve som en liten familie på ”Solplassen” resten av sitt liv. Turid har selv fjernadoptert en av hundene som bor her.